Vereniging en stichting

header_nieuw

Met of zonder leden

Twee personen of meer kunnen met een bepaald doel voor ogen een vereniging oprichten. Een vereniging heeft een bestuur en leden, die allen stemrecht hebben. De leden zijn in een vereniging de baas, en het bestuur voert uit wat de leden willen. Als u een vereniging met rechtspersoonlijkheid wenst (een vereniging met eigen bezittingen en schulden en eigen rechten en verplichtingen) heeft u een notaris nodig.

Voor een stichting heeft u altijd een notaris nodig. Dit is een rechtspersoon dat geen leden kent, maar alleen een bestuur. Het bestuur mag het vermogen van de stichting alleen aanwenden om het doel van de stichting na te streven. Veel goede doel instellingen zijn stichtingen. Voor zowel advies over de rechtsvorm als het oprichten van een stichting of vereniging kunt u bij Venekamp en Daams Notarissen terecht.