Huwelijksvoorwaarden en geregistreerd partnerschap

header_nieuw

Alles samen delen... of niet?

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u. Ook op vermogensrechtelijk gebied. Bij huwelijken aangegaan voòr 1 januari 2018 vermengen de bezittingen (en schulden) van beide partners zich tot één geheel: de wettelijke "algehele" gemeenschap van goederen. Voor huwelijken aangegaan na 1 januari 2018 geldt van rechtswege de beperkte gemeenschap van goederen: Alles wat verkregen wordt door partijen na de huwelijksluiting is dan gemeenschappelijk eigendom en het voorhuwelijkse privé-vermogen blijft privé. Wie de wettelijke gevolgen niet wenst, kan dit voorkomen door vòòr het aangaan van het huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken. Bij een geregistreerd partnerschap zijn dit partnerschapsvoorwaarden. Vooral voor zelfstandige ondernemers is dit van groot belang om te voorkomen dat hun aanstaande partner mede-aansprakelijk wordt voor zakelijke schulden.

Voor deze huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden heeft u de notaris nodig. Maar ook als u twijfelt of u deze voorwaarden nodig heeft, is het verstandig u te laten voorlichten over de juridische gevolgen van het huwelijk. Venekamp en Daams Notarissen kan u daarbij van dienst zijn.