Offerte

header_nieuw

Online offerte aanvragen

Deze aanvraag kunt u doen door het formulier in te vullen. U dient in het blok 'bericht 'duidelijk te vermelden voor welke diensten u een offerte wenst (zoals levering en/of hypotheek).

Een standaard offerte voor een levering en hypotheek is alleen geldig voor de particuliere markt. Deze offerte geldt niet voor zakelijke transacties, overdrachten in familiesfeer, van recreatiewoningen, door particulieren verstrekte hypotheken en verdelingen wegens relatiebreuk of van erfrecht. Voor al deze zaken zullen wij u een offerte op maat verstrekken.

Bekijk de tarieven